Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie - XXXVI sesja Rady Gminy w Wilkowie 9 marca 2023 r. (czwartek)

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2023 r. poz. 40) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 9 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji  i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i pytania.
 6. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 – za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Wilków do realizacji zadania „Budowa Sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2023 roku.
 9. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki