Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Wilków na rok 2023

 

Gmina Wilków - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie informuje, iż w związku z ogłoszeniem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2023 r. przez z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) zamierza realizować  Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Moduł II.

Zapraszamy chętnych Seniorów (tj. osoby w wieku 65 lat i więcej zamieszkujące na terenie Gminy Wilków, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia) do objęcia bezpłatnym wsparciem w ramach ,,opieki na odległość".

Pierwszeństwo do objęcia wsparciem w ramach ,,opieki na odległość" mają Seniorzy chorujący, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

  • samotni lub samotnie gospodarujący,
  • zamieszkujący na terenach wiejskich,
  • prowadzący gospodarstwo domowe z drugą osobą w szczególności niepełnosprawną/przewlekle chorą.

W ramach projektu Gmina Wilków - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie dokona zakupu ,,opasek bezpieczeństwa" wraz z całodobową obsługą.

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi GOPS Wilków, ul. Wrocławska 16 lub pod nr telefonu 77419 55 62 do dnia 26.01.2023 r.