Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

 

W związku z aktualnym sezonem zimowym oraz prognozami IMGW dotyczącymi intensywnych opadów śniegu przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku przez usuwanie śniegu z dachów oraz odśnieżanie chodników (zgodnie z art. 5, ust, 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych).