Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSP w Wilkowie z nowym sprzętem!

 

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Wilkowa są już w posiadaniu nowego sprzętu zakupionego z grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. 

 Projekt zrealizowany przez jednostkę zakładał zakup najaśnicy, która poprawi bezpieczeństwo podczas prowadzonych działań oraz ułatwi prowadzenie akcji ratowniczych. Najaśnica została już umieszczona na samochodzie bojowym gotowym do niesienia pomocy. Drugim punktem projektu był zakup trzech kompletów ubrań specjalnych, które zostały przekazane druhom z OSP Wilków.

 Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronach: https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

 

Brak opisu obrazka

Zdjęcie przedstawia nowy sprzęt zakupiony z grantu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Na tle frontu samochodu gaśniczego widać trzy komplety specjalnych ubrań oraz najaśnicę.