Strona wykorzystuje pliki cookies do dostosowania serwisu oraz w celach statystycznych.  Czytaj więcej

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 20-01-2020
Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

 

logo3.jpeg

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup      o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych   

 

 

Nazwa Projektu: „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”

 

   Dnia 28.09.2010r. Gmina Wilków podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji  projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”.

 

 

      Celem projektu było wsparcie realizacji Programów Rozwojowych szkół gimnazjalnych mające na celu wspomożenie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych poprzez zaoferowanie i wzbogacenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych umożliwiających wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów, kształtowanie postaw społecznych, pracy zespołowej oraz kształtowanie charakteru poprzez udział w zajęciach sportowych, a także wsparcie dla uczniów poprzez doradztwo i opiekę pedagogiczno-społeczną. Celami szczegółowymi projektu były: rozwój u uczniów kompetencji kluczowych, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia, nabycie wiedzy dot. ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu, podniesienie aspiracji związanych z docelowym poziomem własnego wykształcenia, zwiększenie zaangażowania w naukę i w wykonywanie zadań, rozwój umiejętności komunikacyjnych, podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie umiejętności pracy w zespole.  

 

     Wsparciem objętych zostało 70 uczniów Publicznego Gimnazjum w Wilkowie, którzy uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach kompetencji kluczowych, w zajęciach sportowych oraz w zajęciach z doradztwa pedagogiczno-społecznego.  

 

 
Kwota dofinansowania:    52 000,00 zł
Wkład własny gminy:              0,00 zł
 
 
 
 
 
 
"człowiek - najlepsza inwestycja"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności